Publicador de continguts

null ACCELMED

ACCELMED - Acceleration for Mediterranean Companies

Període d’implementació

07 / 2013 - 12 / 2014

Estat

Finalitzat

Convocatòria marc:

Programa Interreg IVB MED

Objectius del projecte

ACCELMED té com a objectiu fomentar la capacitat de créixer de les PIMEs del Mediterrani. Per fer-ho, els socis desenvolupen eines de cooperació transnacional que faciliten l'accés al finançament i donen suport a les estratègies d'internacionalització i d'acceleració empresarial. Entre les activitats incloses destaquen: l'organització set fòrums d'inversió transnacionals, l'articulació d'una xarxa de serveis de crosslanding i la posada en pràctica d'un programa d'acceleració empresarial.