organigrama

Direcció General
Lorenzo Di Pietro
 1. Suport a Direcció
  Maite Rodríguez i Laura Molias
   1. Direcció de Serveis jurídics
    Àngel Pascual
  1. Direcció Executiva d'Empresa i Emprenedoria
   Jaume Baró
   1. Direcció de Serveis a les empreses
    Montse Basora
   2. Direcció d'Emprenedoria
    Itziar Blasco
   3. Direcció d'Economia social i Cooperatives
    Alvaro Porro
  2. Direcció Executiva de Sectors estratègics i Talent
   Sara Díaz
   1. Direcció de Sectors estratègics i Innovació
    Anna Majó
   2. Direcció de Mercat laboral i Prospecció empresarial
    Jesús Camas
   3. Direcció d'Impuls al talent digital
    Humbert Ruiz
   4. Direcció d'Impuls al talent creatiu
    Mireia Escobar
  3. Direcció Executiva d'Ocupació i Proximitat
   Mª Ángeles González
   1. Direcció d'Orientació professional
    Carol Lorenzo
   2. Direcció de Formació i Plans estratègics d’ocupació
    Lorena Ventura
   3. Direcció d'Inclusió laboral
    Loles Martínez
   4. Direcció de Desenvolupament de proximitat
    Esmeralda Blasi
  4. Direcció Corporativa de Recursos
   Montse Charle
   1. Direcció de Recursos econòmics i Serveis generals
    Montse Charle
   2. Direcció de Tecnologia
    Marc Puente
   3. Direcció de Talent corporatiu
    Juan Antonio Ramos
  5. Direcció Corporativa de Comunicació i Relacions institucionals
   Nadia Quevedo
   1. Direcció de Comunicació
    Maria Vilà
   2. Direcció de Premsa
    Francesc Santiago
   3. Direcció de Dades i Gestió del coneixement
    Alicia Egea
   4. Direcció de Projectes i Relacions internacionals
    Cristina Gil
   5. Direcció de Projectes i Programes transversals
    Pep Marquès