Publicador de continguts

null CHEBEC Hacking the Mediterranean Economy through the Cultural and Creative Sectore

CHEBEC Hacking the Mediterranean Economy through the Cultural and Creative Sector

Període d’implementació

02 / 2018 - 10 / 2020

Estat

Finalitzat

Convocatòria marc:

Interreg MED

logo chebec

Objectius del projecte

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per dissenyar una metodologia comuna i per implementar un programa pilot de suport a les persones emprenedores del sector cultural i creatiu amb un especial focus en el suport a la innovació i la internacionalització.

Liderat per:

ART-ER , Bologna

Descripció d'accions

Definició i implementació d’un PROGRAMA PILOT d’acompanyament a 10 persones emprenedores de sectors creatius de Barcelona per a millorar la gestió dels seus projectes i la seva sostenibilitat econòmica.

Pressupost

187.540€ - 85% cofinançament UE