Publicador de continguts

null EIT Urban Mobility Accelerator

EIT Urban Mobility Accelerator

Període d’implementació

01 / 2020 -

Estat

En execució

Convocatòria marc:

European Institute of Technology (EIT) Urban Mobility

logo +EIT URBAN MOBILITY

Objectius del projecte

Programa d’acceleració per a start-ups del sector mobilitat.

Descripció d'accions

Mòduls formatius semestrals per a l’acceleració de grups de fins a 5 start-ups i preparació per a etapes de testeig i pilotatge urbà

Pressupost

96.000€