Publicador de continguts

null GENDERED LANDSCAPE. Action planning network for gender equality

GENDERED LANDSCAPE. Action planning network for gender equality

Període d’implementació

09 / 2019 - 05 / 2022

Estat

Finalitzat

Convocatòria marc:

Urbact

logo urbact

Objectius del projecte

Analitzar els serveis públics que es presten en una ciutat des del punt de vista de la igualtat de gènere per tal de realitzar un nou pla d’acció (o pla d’acció adaptat) que vetlli per la igualtat de gènere i que contribueixi a la inclusió social.

Descripció d'accions

Després d’una primera fase de diagnosi de la situació de les polítiques de gènere, Barcelona Activa durà a terme un pla d’acció per la igualtat de gènere i la inclusió social en les polítiques de desenvolupament econòmic, i concretament, desenvolupament d’un espai (físic i virtual) de referència per a les dones emprenedores de la ciutat.

Pressupost

86.400€ - 70% cofinançament UE

Site del projecte

https://urbact.eu/