Publicador de continguts

null + RESILIENT. Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises Duplica 1

+ RESILIENT. Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises

Període d’implementació

02 / 2018 - 04 / 2022

Estat

Finalitzat

Convocatòria marc:

Interreg MED

logo +resilient

Objectius del projecte

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per a l’estudi, testeig i transferència de noves formes d’utilitzar les dades obertes i dades massives per a la millora de la innovació social i el suport a les empreses amb vocació social.

Descripció d'accions

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses socials en l’àmbit de l’atenció a la gent gran depenent s’ha dut a terme un projecte pilot per identificar noves competències necessàries per treballar-hi i s’ha desenvolupat un programa formatiu específic en aquest camp.

Pressupost

255.233€ - 85% cofinançament UE