Publicador de continguts

null SMATH. Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area Duplica 1 Duplica 1

SMATH. Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area

Període d’implementació

02 / 2018 - 12 / 2020

Estat

Finalitzat

Convocatòria marc:

Interreg MED

logo smath

Objectius del projecte

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per a la creació d’un ecosistema de suport a les indústries creatives i implementació d’un programa pilot de suport als emprenedors i empreses del sector cultural i creatiu amb focus en la millora d’accés a finançament.

Descripció d'accions

Definició i implementació d’un PROGRAMA PILOT de suport a 25 projectes culturals i creatius de Barcelona per fomentar el contacte entre art i cultura, així com millorar la sostenibilitat i l’accés a recursos dels projectes participants.

Pressupost

210.780€ - 85% cofinançament UE

Site del projecte

https://smath.interreg-med.eu/